• تاریخچه
      
     کمیته هماهنگی    هواشناسی- آبشناسی و مراقبت محیطی دریای خزر        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          با افزایش ناگهانی تراز آب دریای خزر در دهه 60 و اوایل دهه 70 و تخریب و آب گرفتگی تاسیسات و نواحی مسکونی در سواحل پنج کشور حاشیه دریای خزر، موجی از نگرانی در این کشور ها در زمینه تبعات این پدیده بوجود آمد. در این راستا کمیته ای جهت هماهنگی امور هواشناسی آبشناسی و پایش محیطی دریای خزر در شهریور 1373 طی نشستی میان کشور های حاشیه دریای خزر در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد و مقرر گردید ریاست آن کمیته هر دو سال یکبار به صورت دوره ای به عهده رئیس هواشناسی یکی از پنج کشور حاشیه دریای خزر یعنی روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران باشد. تا کنون هجده اجلاس برگزار شده است که اولین اجلاس در مهر ماه سال 1374 در بندر انزلی ایران برگزار شده است و آخرین اجلاس نیز در 6-7 آذرماه 1392 در عشق آباد ترکمنستان برگزار گردیده است.
      
     این کمیته در راستای اهداف تشکیل خود موارد زیر را دنبال می نماید:
     1-ایجاد و توسعه سامانه یکپارچه منطقهای برای دستیابی به اطلاعات  وضعیت دریای خزر و تبادل آن به منظور تأمین سلامت جانداران و تسهیل فعالیتهای اقتصادی پایدار در دریا.
     2- نگهداری شبکههای دیدبانی ملی موجود شامل ایستگاهها و یا پایگاههای ساحلی، جزیره‌ای  و دهانه رودخانه‌ای ، در صورت لزوم احداث ایستگاهها و یا پایگاه‌های جدید؛
     3- ایجاد الزامات مشترک برای سامانه‌های  ملی در زمینه جمعآوری، ذخیرهسازی و انتشار اطلاعات مربوط به وضعیت دریای خزر؛
     4- تهیه اطلاعات مرجع حاوی خلاصه دادهها ( رژیمی و اقلیمی) در مورد وضعیت دریای خزر؛
     5- طراحی و گردآوری بانک داده های دیدبانی ویژگیهای مربوط به وضعیت دریای خزر؛
     6- ارتقاء  روشهای پیشبینی  وضعیت دریای خزر شامل پیشبینی‌های  نوسانات سطح دریای خزر با فاصله زمانی متفاوت؛
     7-ارتقاء روشهای ارزیابی وتجزیه و تحلیل جامع اجزاء تشکیل دهنده تراز آب دریای خزر شامل شارها در لایههای مرزی؛
     8-هماهنگی میان طرف‌ها در خصوص سازوکارهای تربیت و آموزش کارکنان در زمینه آبشناسی- هواشناسی دریای خزر.
     9-اعمال استانداردهای سازمان جهانی هواشناسی/کمیسیون بین‌دولتی اقیانوس شناسی و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)برای دیده‌بانی‌های ویژگی‌های آبشناسی- هواشناسی، توافق در خصوص سامانه‌های مرجع، انتخاب معیارها و مقرر نمودن دیگر قوانین پایه، هماهنگ کردن کتابچه‌ راهنما برای عملیات آبشناسی- هواشناسی در ایستگاهها و پایگاههای دریایی و ساحلی؛

      

    • اخبار
    • پیوندهای وابسته
    • آمار بازدید های پورتال
     مجموع بازدیدها : 88,687
     تعداد بازدید امروز : 39
     تعداد بازدید دیروز : 169
     تعداد بازدید هفته : 840
     تعداد بازدید این ماه : 3,989
     آخرین به روزرسانی : 10:23  25/09/1397