• همایش ها و سمینارها
          مکان برگزاری: روسیه فدراتیو- آستاراخان
          تاریخ برگزاری: 24 مهر 1394